Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

lovelikehope
15:14
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viaAinsworthCass AinsworthCass
lovelikehope
15:14
3878 36c5
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
lovelikehope
14:53
Reposted frombluuu bluuu viakonwalia konwalia
lovelikehope
14:53
voglio un pensiero superficiale che rende la pelle splendida | flickr - photo sharing!
Reposted fromweightless weightless viakonwalia konwalia
lovelikehope
14:53
lovelikehope
14:36
1053 9681 500
lovelikehope
14:36
Dołączam się do klątwy.
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaAinsworthCass AinsworthCass
lovelikehope
11:09

June 12 2015

lovelikehope
14:06
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viak0k0nut k0k0nut

June 09 2015

lovelikehope
22:03
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viaAinsworthCass AinsworthCass
lovelikehope
21:40
4259 c8a4
ktoś ma wątpliwości ? 
Reposted fromsiostry siostry viainnocent-whisper innocent-whisper
lovelikehope
21:37
“Urodzi­ny. Dzień gor­szy chy­ba na­wet od świąt. Pod­czas, gdy ludzie obojętnie mówią „naj­lep­sze­go”, Ty prag­niesz tyl­ko jed­nej oso­by, która spytałaby: Możemy po­roz­ma­wiać? Tak bar­dzo chcę posłuchać Two­jego głosu.”
— tak, jutro te cholerne urodziny ..
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
lovelikehope
21:36
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe vianiskowo niskowo
lovelikehope
21:30
lovelikehope
20:36
Ogarnia mnie tak ogromny smutek, ze nawet nie próbuję już powstrzymać płaczu. Płaczę z powodu śmierci czegoś, co tak naprawdę nigdy nie miało szansy żyć.  Śmierci naszej miłości.

— Colleen Hoover - Maybe Someday
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viacytaty cytaty

June 07 2015

lovelikehope
09:09
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja viapozakontrola pozakontrola
lovelikehope
09:07
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— William Faulkner "Dzikie palmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapozakontrola pozakontrola
lovelikehope
09:07
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
lovelikehope
09:06
"Ile osób obudziło się dziś z pierwszą myślą, że jedyne żywe stworzenie w domu to ja? Nie przespało nocy, starając się uciec od poczucia bezużyteczności swojego istnienia? Ilu otaczająca cisza wydała się obmierzła, drobiazgi na półkach bezwartościowe, a czekające zajęcia nieskończenie nudne? Ilu czuje się nieżywym człowiekiem, ale i nie trupem jeszcze? Ilu myśli o sobie jak o balonie bez uwięzi, rozbitku dryfującym bez celu? Opłakując tych, co odeszli, tak naprawdę płacze nad sobą? Ilu pogrąży się w przygnębiającym przekonaniu, że bycie niekochanym to dla nich stan oczywisty i bezpowrotny? A w poniedziałek rano usłyszy swój głos po raz pierwszy od dwóch dni, prosząc w kiosku o bilet?"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo

June 06 2015

20:39
1778 d737 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...